Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich bezig met aan het schoolgebeuren gekoppelde zaken zoals bijvoorbeeld schoolfestiviteiten, schoolreisjes, Sinterklaas, kerstviering, zakelijke en feestelijke ouderavond etc. Voor de dekking van de kosten die hieraan verbonden zijn, vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor de toelating van leerlingen. Daarnaast betalen de ouders een bijdrage voor de schoolreisjes. De totale kosten worden aan het begin van elk schooljaar geïncasseerd. Op verzoek is, in overleg met de penningmeester, gespreide betaling mogelijk. 

Binnen ons schoolsysteem kan de oudervereniging worden gekenmerkt als een vereniging met beperkte bevoegdheid. De vereniging heeft een reglement/statuten. Door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt het lidmaatschap van de oudervereniging verworven. Afhankelijk van de schoolvakanties wordt door de ouderraad één keer per jaar in september of oktober een jaarvergadering gehouden, bij ons genoemd de zakelijke ouderavond. Tijdens die vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en wordt verantwoording afgelegd over het financiële reilen en zeilen van het voorgaande boekjaar. De oudervereniging heeft een gekozen bestuur waarvan de leden tijdens de jaarvergadering aan- of aftreden. De huidige leden fungeren als bestuur van de vereniging, waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris binnen het dagelijks bestuur van kracht zijn.

Samenstelling Oudervereniging 2018-2019

Martin Belga voorzitter
Dina Griemink secretaris
Sjoerdina Stelma penningmeester
Magna ter Steege lid
Anouk Maris lid
Henri Venekamp lid
Jessie Westerhof lid