Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leden; twee leden namens de ouders en twee leden namens het schoolteam. De MR bespreekt met name alle zaken die het beleid van de school raken. B.v. aanstelling/ontslag van personeel, het schoolplan, veranderingen van doelstellingen van de school. Het is een officieel ingesteld inspraakorgaan dat o.a. contacten onderhoudt met het bevoegd gezag en dat openheid en onderling overleg op school bevordert.

 

Jeroen Kruimsvoorzitteroudergeledingmr.obshetpalet@xs4all.nl
Marijke Vrijlidteamgeledingm.vrij-obshetpalet@xs4all.nl
Marije Hagenauwlidteamgeledingm.hagenauw-obshetpalet@xs4all.nl
Jessica Tepperlidoudergeleding