de school

OBS Het Palet is een school voor openbaar onderwijs. Onze school kenmerkt zich door laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Het dorp Roderwolde en directe omgeving voelt zich sterk betrokken bij het wel en wee van de school.

schoolomgeving

De school staat in het dorp Roderwolde. De meeste leerlingen komen uit die plaats en uit Foxwolde, Sandebuur, Leutingewolde en Matsloot. De school is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw, genaamd De Doefkamp. We hebben de beschikking over een ruim modern schoolgebouw.

schoolgrootte

De school wordt bezocht door gemiddeld 50 leerlingen, verdeeld over 3 lokalen. We werken met de volgende combinatiegroepen: 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Het team bestaat uit 5 leerkrachten die lesgeven aan 8 groepen. De groepen hebben maximaal 2 leerkrachten. Er is een vakleerkracht gymnastiek die de gymlessen verzorgt voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast hebben we een vakleerkracht godsdienstige vorming(GVO) voor groep 7/8 en een vakleerkracht muzikale vorming voor groep 3/4.

schoolkenmerken

Veel aandacht voor het individuele kind, kleinschaligheid, korte lijnen, grote ouderbetrokkenheid, beschermende omgeving, prachtige schoolomgeving, gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen, veel aandacht voor normen en waarden